TM 75EI

ZASTOSOWANIE

System TM75EI służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej EI 15; EI 30; EI 45; EI 60.  Pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz ich kombinacji. Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. System posiada Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6830/2007.

OPIS TECHNICZNY

Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych, różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi. Wymiar charakterystyczny dla profili wynosi 75mm (głębokość zabudowy) zarówno dla futryny jak i dla skrzydeł.
W systemie TM 75EI można stosować różnego typu wypełnienia przeźroczystego i nieprzeźroczystego o grubości od 8 do 50mm wyszczególnione w aprobacie. Maksymalne wymiary konstrukcji są przedstawione w aprobacie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Z zestawu materiałów systemu TM 75EI mogą być wykonywane przegrody budowlane zewnętrzne i wewnętrzne służące ochronie przeciwpożarowej jak i przegrody wewnętrzne i zewnętrzne którym nie stawiane są wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozwiązanie techniczno-technologiczne i dostępny zestaw materiałów pozwala na wykonywanie następujących przegród:

  • ścian działowych i witryn,
  • ścian działowych i witryn z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi,
  • drzwi jednoskrzydłowych, drzwi jednoskrzydłowych z naświetlami i doświetlami,
  • drzwi dwuskrzydłowych, drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami i doświetlami.

Zestaw materiałów jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), a ponadto drzwi jedno i dwuskrzydłowe, także w ścianach, sklasyfikowane są jako dymoszczelne.