Kim jesteśmy?

Spółka Violin jest wiodącym producentem stolarki otworowej PCV. Celem naszej firmy jest najwyższa jakość oferowanych produktów spełniających oczekiwania klientów zarówno na rynku krajowym jak również kontrahentów z krajów Unii Europejskiej.

W relacjach z naszymi Kontrahentami, pragniemy być partnerem biznesowym, co oznacza prowadzenie działalności w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem zarówno interesów Spółki jak i jej Klientów. Zasadę tę realizujemy poprzez:

•  Budowanie relacji z Kontrahentami, opartych na partnerstwie oraz wzajemnych korzyściach,
• Osiąganie najwyższych standardów jakościowych we wszystkich komórkach organizacyjnych,
•   Analizę trendów rynkowych, pozwalających na tworzenie warunków do wieloletniego rozwoju działalności naszych Klientów,
•    Pomoc w rozwiązywaniu prawnych i finansowych problemów Klientów.

Nasi klienci