Violin Sp. z o.o.

ul. Rynek 2
32-100 Proszowice
NIP 734-26-86-731

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000115879
Kapitał udziałowy 1.000.000,00 PLN

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Magazynowa 1A
33-300 Nowy Sącz

Kontakt z poszczególnymi działami firmy:

Sekretariatsekretariat@violin.pl

Tel. +48 18 442-61-61
Fax +48 18 442-61-61

Dział Handlowy – handlowy.violin@violin.pl

Tel. +48 18 442-88-95

Beata Nowak – bnowak@violin.pl
Rafał Furtak – rfurtak@violin.pl

Księgowość

Ewa Molczyk – emolczyk@violin.pl

Tel. +48 18 442-61-61

Dział Zaopatrzenia, Logistyki i Reklamacji

Tel. +48 18 442-61-61

Kinga Ruchala – kruchala@violin.pl

Justyna Zwolenik – jzwolenik@violin.pl

SALONY SPRZEDAŻY

LUBLIN

ul. Witosa 20
20-315 Lublin

Tel. +48 81 441-01-82
lublin@violin.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

Wysyłając wypełniony formularz:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją zgłoszenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Violin Sp. z o.o. ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice