INFORMACJA O PODZIALE

Stosownie do art. 540 § 31 Kodeksu spółek handlowych Violin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) niniejszym udostępnia na swojej stronie internetowej swoim wspólnikom dostęp do dokumentów o których mowa w art. 540 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Dostęp ten możliwy jest w wersji elektronicznej oraz w zakresie możliwości wydrukowania. W celu realizacji dostępu wspólnicy są uprzejmie proszeni o skierowanie na adres mailowy: sekretariat@violin.pl informacji o zamiarze skorzystania z dostępu, podając swoje dane – odpowiadające danym znajdującym się w księdze udziałów Spółki. W ciągu 8 godzin przypadających w dni robocze Spółka prześle wspólnikowi indywidualne łącze (link) do wymienionych dokumentów, umożliwiający ich pobranie oraz wydruk.