VIOLIN OKNA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowa modernizacja energetyczna zakładu przy ul. Magazynowej 1A w Nowym Sączu”.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację obiektu usługowo – produkcyjnego spółki VIOLIN OKNA, mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zużycia energii elektrycznej, z wykorzystaniem instalacji OZE oraz technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii końcowej o 92%, emisji CO2 o 89%, SO2 o 93%, NOx o 90% i CO o 92%.

 

Termin realizacji projektu: 18.07.2019 do 31.12.2021

Całkowita wartość projektu: 1 577 953,93 PLN

Dofinansowanie EFRR: 945 449,00 PLN

VIOLIN OKNA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Magazynowej 1C w Nowym Sączu”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa VIOLIN OKNA sp. z o.o. poprzez kompleksową modernizację energochłonnego budynku biurowego będącego zapleczem działalności firmy.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii końcowej o 91,5%, emisji CO2 o 95%, SO2 o 68%, NOx o 64% i CO o 67%.

 

Termin realizacji projektu: 24.07.2019 do 24.07.2021

Całkowita wartość projektu: 695 315,02 PLN

Dofinansowanie EFRR: 264 688,44 PLN